پیام نور چادگان
1399/6/5 چهارشنبه درباره دانشگاه

تاریخچه و موقعیت جغرافیایی واحد چادگان

  شهرستان چادگان يكي ازشهرستان هاي استان اصفهان كه درسال1381براساس مصوبه هيات محترم دولت ازشهرستان فريدن منتزع گرديده است.اين شهرستان ازشمال به شهرستان فريدن،ازجنوب به استان چهارمحال بختياري وازشرق به شهرستان تيران وكرون وازغرب به شهرستان فريدونشهر محدود مي شود.مركز شهرستان چادگان شهرچادگان مي باشد كه در115 كيلومتري غرب شهر اصفهان واقع شده است سهم شهرستان ازمساحت كل استان يك درصد وتراكم آن برابر40نفردرهكتار است.براساس تقسيمات كشوري اين شهرستان از دوبخش مركزي(شامل دهستانهاي كبوترسرخ وكاوه آهنگر)وبخش چناررود(شمالي وجنوبي) تشكيل يافته است.اين شهرستان طبق آخرين سرشماري داراي دونقطه شهري شامل(شهرچادگان وشهررزوه)و60آبادي داراي سكنه و110آبادي خالي ازسكنه مي باشد از نظر جغرافيايي شهرستان چادگان درمنطقه اي كوهستاني كه اطراف آن راسلسله كوههاي زاگرس احاطه نموده قرارگرفته است.اغلب كوههاي شهرستان عريان وسنگلاخي مي باشند.

دانشگاه پیام نور چادگان در جنوب شهر چادگان و مشرف به دریاچه سد زاینده رود قراردارد.

ساختار دانشگاه
1399/6/19 چهارشنبه ساختار دانشگاه پیام نور چادگان
ریاست واحد: آقای محسن نوری

دفتر ریاست

اداره آموزش: آقای سید ابوالقاسم سید فتاحی

فارغ التحصیلان: آقای امیر لطفی چادگانی

برنامه ریزی کلاسها: آقای سید ابوالقاسم سید فتاحی

کتابخانه: آقای مهدی کارگر

امور اداری مرکز: آقای مجتبی رحیمی

حسابداری: آقای امیر لطفی چادگانی

کارپردازی: آقای مجتبی رحیمی

فناوری اطلاعات: آقای مجتبی رحیمی

خدمات : آقای اصغر بیاتی ، آقای مهدی کارگر
 
نقشه جامع علمی
اخبار

 

 

 

 
 
اطلاعیه

 

 
برگزیده

 
بيشتر
امور فرهنگی و دانشجویی بيشتر