كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رويدادها
سه شنبه 12 دي 1396 تقویم آموزشی نیمسال 97-96

                                                                    تاریخ های مهم پیش روی دانشجویان در نیمسال دوم 97-96

لغایت 30/10/96 96/10/02
ارائه درخواست دانشجووثبت تغییررشته،تغییرگرایش
 
لغایت 30/10/96 96/10/02
ارائه درخواست مهمان(موقت،دائم)شدن دانشجویان وتاییدتوسط مرکزمبداومقصد
 
01/11/96 لغایت 07/11/96
ثبت نام وانتخاب واحد
 
اززمان شروع ثبت نام تاپایان ثبت نام
زمان درخواست وام     
 
28/11/96 لغایت 08/12/96
حذف واضافه
 
01/02/97 لغایت 17/02/97
تغییرمرکزمحل آزمون مقطع کارشناسی ارشدوکارشناسی
 
16/03/97 لغایت 13/04/97
دریافت کارت آزمون توسط دانشجو
 
19/03/97 لغایت 13/04/97
زمان امتحانات
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما