كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رويدادها
شنبه 13 آبان 1396 تغییر تاریخ وروز امتحان پایان ترم  به استحضار می رساند با توجه به برگزاری آزمون نوبت هجدهم کارشناسی ارشد فراگیر در روز جمعه مورخ 08/10/96 کلیه امتحانات روز پنجشنبه مورخ 07/10/96به روز دوشنبه مورخ 25/10/96منتقل گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما