كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رويدادها
سه‌شنبه 27 فروردين 1398 آزمون میانترم نیمسال دوم 97_98

دروس استاد شاه حسینی

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

کل کتاب(به جز حذفیات)

9:00

31/2/98

برنامه ریزی درسی دوره های پیش دبستان و دبستان

1

کل کتاب(به جز حذفیات)

10:00

31/2/98

طراحی آموزشی

2

کل کتاب(به جز حذفیات)

9:00

1/3/98

آموزش و پرورش تطبیقی

3

کل کتاب(به جز حذفیات)

10:00

1/3/98

تربیت رسانه ای

4

کل کتاب(به جز حذفیات)

11:00

1/3/98

ارتباط انسانی

5

کل کتاب(به جز حذفیات)

11:00

31/2/98

الگو ها و روش تدریس

6

کل کتاب(به جز حذفیات)

9:00

28/2/98

مبانی و اصول تعلیم و تربیت

7

کل کتاب(به جز حذفیات)

10:00

28/2/98

مدیریت عمومی

8

کل کتاب(به جز حذفیات)

11:00

28/2/98

مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی

9

دروس استاد افشاری

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

فصل 1 و2 و3 و7

9:00

29/2/98

روانشناسی رشد 1(تحولی 1)

1

4 فصل اول کتاب

9:00

29/2/98

مبانی مشاوره و راهنمایی

2

4 فصل اول کتاب

10:00

29/2/98

نظریه های مشاوره

3

6 فصل اول کتاب

10:00

29/2/98

مشاوره تحصیلی و شغلی

4

6 فصل اول کتاب

11:00

29/2/98

پویایی گروه

5

استاد هاشمی

ردیف

کل کتاب

9 صبح

25/2/98

اصول روانشناسی بالینی

1

کل کتاب

10 صبح

25/2/98

بهداشت روانی

2

دروس استاد فرحزادی

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

کل کتاب

10:30

31/2/98

اندیشه اسلامی 1

1

کل کتاب

10:30

31/2/98

اندیشه اسلامی 2

2

کل کتاب

9:00

1/3/98

تفسیر موضوعی قرآن

3

کل کتاب

10:00

1/3/98

آشنایی با قانون اساسی

4

دروس استاد سلمانی

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

2 درس اول مبحث کتاب

10:00

16/2/98

زبان تخصصی 2

1

پایان فصل 8

10:00

23/2/98

حقوق مالیه عمومی

2

نیمی از مبحث کتاب مطالعه شود

10:00

16/2/98

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

3

پایان فصل 4

10:00

23/2/98

آمار استنباطی

4

پایان فصل 7

10:00

23/2/98

روانشناسی سیاسی

5

10صفحه از کتاب مطالعه شود

10:00

16/2/98

حسابداری دولتی

6

دروس استاد جمشیدی

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

کل کتاب

8:30

15/2/98

حقوق مدنی 2

1

کل کتاب

9:30

15/2/98

حقوق جزای عمومی 1

2

کل کتاب

10:30

15/2/98

آیین دادرسی مدنی 1

3

شفعه و وصیت

8:30

22/2/98

حقوق مدنی 8

4

بخش اول (فصل 3و4)بخش دوم (فصل 5)

10:00

22/2/98

مقدمه علم حقوق

5

جهت ارائه

10:00

22/2/98

کار تحقیقی  2

6

دروس استاد احمدی

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

 

از ابتدا کتاب ص 200 سر مبین یا بیان

8:30

18/2/98

اصول فقه 1

1

 

از سر مبحث قطع-ظن-شک امتحان

9:30

11/2/98

اصول فقه 2

2

 

سه قاعده اول کتاب

10:00

18/2/98

قواعد فقه 2

3

 

از ابتدا تا ص100 ابتدای مبحث ویژگی های علوم و هدایت انسان

11:00

18/2/98

تعلیم وتربیت اسلامی

4

 

استاد دروس  اسکندری

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

فصل 1 و 2 و 3

8:00

31/2/98

حقوق مدنی 3(قواعد عمومی قرارداد ها)

1

فصل اول

10:00

31/2/98

حقوق مالکیت

2

3

دروس استاد  میرزائی

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

10 درس اول

8 صبح

17/2/98

متون تخصصی علوم تربیتی جدید

1

7 فصل اول

9:30 صبح

17/2/98

متون روانشناسی 1

2

3 درس اول

9:30 صبح

17/2/98

زبان تخصصی 2 حسابداری

3

4 فصل اول

11:00صبح

17/2/98

زبان خارجه عمومی

4

دروس استاد چراغی

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

نصف کتاب

9 صبح

16/2/98

سنجش و اندازه گیری

1

کل کتاب

9 صبح

16/2/98

آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

2

نصف کتاب

9 صبح

16/2/98

علوم اعصاب شناختی

3

روانشناسی هوش و سنجش(نصف کتاب)کاربرد آزمون های روانی از ابتدا تا فصل 5

9 صبح

9/2/98

آزمون روانشناختی 1

4

کاربرد آزمون های روانی (فصول 10و11و12و13)ارزشیابی شخصیت (فصول 2و4و7)

9 صبح

9/2/98

آزمون روانشناختی 2

5

کل کتاب

9 صبح

9/2/98

روانشناسی هوش وسنجش

6

از ابتدا تا پایان فصل 8

9 صبح

23/2/98

روانشناسی فیزیولوژیک

7

از ابتدا تا پایان فصل 5

9 صبح

23/2/98

روانشناسی سلامت

8

از ابتدا تا پایان فصل 6

9 صبح

23/2/98

آسیب شناسی روانی 2

9

نصف کتاب

9 صبح

23/2/98

روان شناسی با نیازهای ویژه

10

دروس استاد لطفی

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

فصل 1و2و3و4و5و6و8و9

8:00

18/2/98

مشاوره شغلی حرفه ای (روانشناسی جدید)

1

کل کتاب

9:00

18/2/98

مبانی راهنمایی و مشاوره(علوم تربیتی جدید)

2

کل کتاب مبانی زوج درمانی محمدعلی نظری

10:00

18/2/98

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

3

فصل 3و4و5

10:00

18/2/98

روانشناسی خانواده

4

فصل 1و2و3و6و7

10:00

18/2/98

خانواده در اسلام

5

کل کتاب

11:00

18/2/98

اصلاح رفتار

6

                                                                     دروس استاد عباسی     

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

کل کتاب بجز حذفیات

11:00

23/2/98

تحقیق در عملیات

1

2

3

دروس استاد فراست

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

از ابتدا تا چکیده دستور 4

9:30

31/1/98

فارسی

1

از ابتدا تا ص 79

9:30

31/1/98

تدوین و نگارش علمی

2

از ابتدا تا فصل ششم(فصل دوم حذف)

8:30

31/1/98

روش تدریس زبان فارسی

3

از ابتدا تا نصف کتاب

8:30

31/1/98

مهارت خواندن در دبستان

4

از ابتدا تا ص 80

9:30

31/1/98

قصه گویی و نمایش خلاق

5

از ابتدا تا فصل پنجم

8:30

31/1/98

ادبیات کودکان

6

دروس استاد صالحی

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

5فصل اول

8:00

22/2/98

حسابرسی 2

1

6 فصل اول

9:30

15/2/98

حسابداری و حسابرسی دولتی

2

                                                    دروس استاد رسول عباسی

توضیحات

ساعت

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

تا پایان فصل 9

10:00

24/2/98

مدیریت تولید(حسابداری)

1

دروس استاد امیری

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

فصول 1 و4

8:30

24/2/98

حسابداری پیشرفته 2

1

فصل های 4 و6

9:30

24/2/98

حسابداری صنعتی 3

2

فصل های 1_2_3_8 (فصل 3 قسمت حذفیات حذف میشود)

11:00

24/2/98

حسابداری میانه 2

3

دروس استاد عبدالهی

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

فصل 9 تا 12

10:15

14/2/98

مباحث اساسی 2

1

4فصل اول

9:30

14/2/98

روانشناسی 1(علوم تربیتی )

2

5 فصل اول

10:15

7/2/98

آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

3

فصل 1 و 2 و 5 و 6

10:45

7/2/98

انگیزش و هیجان

4

4 فصل اول

11:00

14/2/98

تاریخچه و مکاتب

5

                                                  دروس استاد اعظم هارونی                          

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

کل کتاب به استثنا شرح پیوست

9:00

23/2/98

حقوق مدنی 6

1

کل کتاب به استثنا شرح پیوست

9:00

23/2/98

آئین دادرسی مدنی 3

2

کل کتاب به استثنا شرح پیوست

9:00

23/2/98

حقوق کار

3

کل کتاب به استثنا شرح پیوست

9:00

23/2/98

آئین دادرسی کیفری 2

4

کل کتاب به استثنا شرح پیوست

9:00

23/2/98

حقوق جزای اختصاصی 2

5

دروس استاد نوری

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

کل کتاب به جز حذفیات

9:00

25/2/98

حقوق بین الملل عمومی 1

1

کل کتاب به جز حذفیات

10:00

25/2/98

حقوق اساسی 1

2

کل کتاب به جز حذفیات

11:00

25/2/98

حقوق مدنی 1

3

4

دروس استاد فقیهی

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

درس 19 و 21

9:15

14/2/98

متون حقوقی1

1

درس 13و 14

10:00

14/2/98

متون حقوقی2

2

درس 37 و 38

10:15

14/2/98

متون حقوقی3

3

دروس استاد میرزائی

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

کل کتاب  مطالعه شود+ارائه مقاله

10-9

14/2/98

تکنولوژی آموزشی

1

کل کتاب  مطالعه شود+پروژه

Excel

9-8

14/2/98

کاربرد کامپیوتر در حسابداری

2

کل کتاب  مطالعه شود+پروژه

Excel

9-8

14/2/98

کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی

3

ارائه پروژه عملی

رایانه و فضای مجازی

4

کل کتاب  مطالعه شود+پاور پوینت بخش رسانه ها

10-9

14/2/98

مقدمات تکنولوژی آموزشی

5

کل کتاب  مطالعه شود+پروژه

spss

9-8

14/2/98

فناوری اطلاعات در روانشناسی

6

ارائه پروژه عملی:1_پاور پوینت تعاملی2_بروشور3_پوستر

11-10

14/2/98

تولید محتوای الکترونیکی

7

نکته بسیار مهم:برای کلیه ی دروس فوق ارائه ی کار عملی توضیح داده شده در کلاس الزامی است.

دروس استاد گونانی

 

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

 

از فصل اول تا آخر فصل 11

9:30

8/2/98

آشنایی با فلسفه اسلامی

1

 

از فصل اول تا فصل 5

8:00

8/2/98

منطق

2

 

دروس استاد  فاطمه ابراهیمی

 

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

 

از ابتدا تا آخر فصل 4

8:30

31/1/98

آمار توصیفی

1

 

تا آخر فصل 4

8:30

31/1/98

روان شناسی اجتماعی

2

 

تا آخر فصل 4

9:30

31/1/98

مقدمات روش تحقیق

3

 

فصل 7و8 کتاب مبانی آموزش مطالعات اجتماعی

10:00

31/1/98

روش تدریس علوم تجربی

4

 

تا آخر فصل 4

9:30

31/1/98

جامعه شناسی آموزش و پرورش

5

 

دروس استاد اله دادی

 

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

 

کل کتاب

9:30

17/2/98

حقوق اداری 1

1

 

کل کتاب

9:30

17/2/98

حقوق اداری 2

2

 

کل کتاب

10:00

17/2/98

حقوق بین الملل خصوصی 1

3

 

کل کتاب

10:00

17/2/98

حقوق بین الملل خصوصی 2

4

 

کل کتاب

10:30

17/2/98

حقوق اساسی 2

5

 

کل کتاب

10:30

17/2/98

حقوق بین الملل عمومی  2

6

 

دروس استاد خانم امیر حاجیلو

 

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

 

از ابتدا تا سر فصل کیفر سالب آزادی

9:30

7/2/98

کیفرشناسی

1

 

کل کتاب

10:00

14/2/98

حقوق تجارت 1

2

 

از ابتدا تا پایان فصل 5(ص 132)

9:00

14/2/98

حقوق تجارت 3

3

 

کل جلد یک

9:00

21/2/98

حقوق تجارت 2

4

 

از ابتدا تا پایان باب اول(ص 184)

11:00

21/2/98

حقوق مدنی 5

5

 

دروس استاد سمیه هارونی

 

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

 

کل کتاب

9:00 صبح

25/2/98

حقوق جزای عمومی 2

1

 

کل کتاب

10:30صبح

25/2/98

حقوق جزای عمومی3

2

 

کل کتاب

9:30 صبح

25/2/98

حقوق اختصاصی 4

3

 

کل کتاب

10:00صبح

18/2/98

حقوق بیمه

4

 

کل کتاب

10:00صبح

18/2/98

حقوق رسانه

5

 

دروس استاد نبوی

 

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

 

کل کتاب

9:30

30/2/98

کاربرد آزمون های روانی

1

 

کل کتاب

9:30

30/2/98      

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

2

 

کل کتاب

9:30

30/2/98

مسائل آموزش و پرورش ایران

3

 

کل کتاب

9:30

30/2/98

روش تحقیق در علوم تربیتی

4

 

کل کتاب

9:30

31/2/98

برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای

5

 

کل کتاب

9:30

31/2/98

اخلاق اسلامی

6

 

کل کتاب

9:30

31/2/98

حرکات ورزشی و سرود های خاص

7

 

کل کتاب

9:30

31/2/98

مقدمات روش تحقیق در روانشناسی(علوم تربیتی)

8

 

دروس استاد براتی

 

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

 

فصل 5و6و7و8

ساعت کلاسی

22/2/98

آیین زندگی

1

 

فصل 5و6

ساعت کلاسی

8/2/98

دانش خانواده و جمعیت

2

 

دروس استاد خداداد میرزائی

 

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

 

کل کتاب به جز حذفیات

9:00

30/2/98

روانشناسی اجتماعی کاربردی

1

 

کل کتاب به جز حذفیات

9:00

30/2/98

روانشناسی تربیتی

2

 

 دروس استاد فرامرز حسینی

 

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

 

4فصل اول

8:30

21/2/98

روانشناسی افراد با نیاز خاص 2

1

 

3فصل اول بجزحذفیات فصل 2و 3

9:30

21/2/98

آسیب شناسی روانی 1

2

 

دروس استاد فتاحی

 

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

 

نصف کتاب

9:30

29/2/98

سیر تحول تعلیم وتربیت

1

 

نصف کتاب

10:00

29/2/98

فرهنگ و تمدن اسلامی

2

 

دروس استاد کرمی

 

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

پایان فصل 10

9 صبح

4/2/98

مدیریت آموزشی

1

کل کتاب

8صبح

4/2/98

سازمان ها و قوانین آ وپ

2

کل کتاب

9 صبح

11/2/98

تربیت اخلاقی

3

نصف کتاب

8 صبح

11/2/98

مکتبهای فلسفی

4

کل کتاب

9 صبح

18/2/98

ارزشیابی آموزشی

5

پایان فصل 7

8 صبح

18/2/98

اصول برنامه ریزی درسی

6

کل کتاب

8 صبح

25/2/98

آ و پ پیش دبستان

7

دروس استاد معماری

 

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

 

کل کتاب به جز حذفیات

12:00

16/2/98

فیزیولوژی اعصاب و غدد

1

 

کل کتاب به جز حذفیات

12:00

23/2/98

پزشکی قانونی

2

 

3

 

4

 

دروس استاد صفری

 

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

 

ماده 412 قانون تجارت تا ماده 576قانون

9صبح

23/2/98

حقوق تجارت 4

1

 

کل کتاب به جز حذفیات

9صبح

23/2/98

حقوق مدنی 4

2

 

کل کتاب منبع درسی به جز حذفیات

9صبح

23/2/98

حقوق بزهکاری اطفال

3

 

کل کتاب منبع درسی به جز حذفیات

9صبح

23/2/98

حقوق محیط زیست

4

 

کل کتاب منبع درسی به جز حذفیات

9صبح

23/2/98

حقوق بشر در اسلام

5

 

دروس استاد شمگانی

 

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

ردیف

 

امتحان از فصل 6_1

8:30

17/2/98

روان شناسی یادگیری

1

 

دانشجو باید برای انجام کار عملی با استاد تماس بگیرد تا هماهنگی لازم انجام شود وکار عملی تا تاریخ 17/3/98تحویل داده شود.

...........

17/2/98

توانبخشی افراد با نیازهای خاص

2

 

کل کتاب بجز حذفیات

11:00

1/3/98

روانشناسی دین

3

 

                                              دروس استاد شریفی

 

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

کل کتاب منبع درسی به جز حذفیات

9 صبح

23/2/98

جزای اختصاصی 3

کل کتاب منبع درسی به جز حذفیات

9 صبح

23/2/98

ادله اثبات دعوی

کل کتاب منبع درسی به جز حذفیات

9 صبح

23/2/98

حقوق مدنی 7

کل کتاب منبع درسی به جز حذفیات

9 صبح

23/2/98

روش تحقیق

کل کتاب منبع درسی به جز حذفیات

9 صبح

23/2/98

حقوق ثبت

                                              دروس استاد بیات

 

توضیحات

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

نام درس

تا صفحه 150

10:00

16/2/98

مفاهیم و روش تدریس ریاضیات

بخش 6 و 7 و8کتاب

10:00

16/2/98

مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی

تا صفحه 110

9:00

16/2/98

مفاهیم و روش تدریس علوم قرآن

تا صفحه 90

9:00

16/2/98

کارورزی (علوم تربیتی جدید)

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر