كوچك يا بزرگ كردن بخش اخبار:.اخبار
دانشگاه پیام نور چادگان قابل توجه دانشجویان گرامی: چند نکته درخصوص تغییر مشخصات دانشجو:

در صورتی‌که دانشجو پس از قبولی در دانشگاه، مشخصات خود را تنغییر دهد، لازم است مدارک قانونی شامل: صفحه‌ی اول و سوم ‏شناسنامه، را به مرکز/واحد محل تحصیل تحویل و در صورت تغییر نام و نام‌خانوادگی، مراکز موظف به انعکاس درخواست دانشجو به ‏انضمام مدارک و فرم مربوطه به استان هستند.‏
‏- دانشجویانی که نام و نام‌خانوادگی آنها در سیستم جامع خدمات آموزشی یا کارت دانشجویی به اشتباه ضبط شده است، لازم است ‏مدارک قانونی خود را شامل: صفحات اول و سوم شناسنامه به همراه فرم تکمیل‌ و تأییدشده را جهت بررسی به آموزش استان تحویل ‏دهند.‏
‏- کلیه‌ی مغایرت‌های شناسنامه‌ای به‌غیر از نام و نام‌خانوادگی دانشجویان توسط کارشناسان مراکز/واحدها در سیستم گلستان اصلاح ‏می‌گردد. امکان اصلاح نام و نام‌خانوادگی تنها در مراکز استانی مهیّاست.‏
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر