كوچك يا بزرگ كردن بخش اخبار:.اخبار
قابل توجه دانشجویان رشته دانشجویانی که درس برنامه ریزی پیش دبستان و دبستان( آموزش در دوران کودکی)را انتخاب واحد نموده اندعلوم تربیتی: قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی: فصل های 1-2-8-10-11-12-13 مطالعه شود بقیه فصل ها حذف و این فقط برای دانشجویان استاد کرمی که بدون منبع می باشد معرفی نموده اند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر